Ugoden mobilni internet za počitnice na Hrvaškem

Za brezskrbno komunikacijo v omrežju Hrvatski Telekom vam svetujemo izbiro zakupa HR-internet Plus, ki vam za en teden prinaša 10 GB prenosa podatkov za le 5,99 EUR.

Za vklop pošljite SMS z vsebino HR PLUS: naročniki na številko 1918 in uporabniki Mobi na številko 1917.

Ponudba velja od 19. 6. do vključno 30. 9. 2020.

Zakup HR-internet je na voljo mobilnim uporabnikom Telekoma Slovenije v mobilnem omrežju Hrvatskega Telekoma, uporabniki LTE/4G+ Telekoma Slovenije pa bodo lahko ob tem izkoristili tudi prednost hitrega mobilnega interneta, ki ga v omrežju omenjenega operaterja zagotavlja gostovanje LTE.

HR-internet je na voljo tudi za uporabnike Mobi.

Zakup Količina Cena Veljavnost zakupa
​HR-internet Plus 10 GB​ 5,99 €​/zakup ​7 dni od dneva nakupa
HR-internet 20 GB 9,95 €​/mesec do preklica

 

 Cene so v EUR z DDV. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev.

Vklop HR-internet Plus prek SMS:
Ključno besedo vpišite v sms sporočilo in jo pošljite na spodnjo št.:

Ključna beseda:  HR PLUS
Naročniki pošljite SMS na 1918
Uporabniki Mobi pošljite na 1917

Vklop HR-internet prek SMS:
Ključno besedo vpišite v sms sporočilo in jo pošljite na spodnjo št.:

Ključna beseda: HR INTERNET
Naročniki pošljite SMS na 1918
Uporabniki Mobi pošljite SMS na 1917

Za izklop pošljite SMS z vsebino:
HR INTERNET NE
Naročniki pošljite na 1918
Uporabniki Mobi pošljite na 1917

 

Stanje porabe
Stanje porabe prenosa podatkov lahko preverite prek SMS-a z vsebino:

 • naročniki pošljite
  PORABA NA 1919
 • uporabniki Mobi pošljite
  PORABA NA 1917

Podrobnosti zakupa HR-internet

 • Naročnina za HR-internet se obračuna za celo obračunsko obdobje (koledarski mesec), ne glede na datum vklopa ali izklopa zakupa.
 • HR-internet lahko zakupite samo enkrat v obračunskem obdobju, HR-internet Plus pa večkrat v obračunskem obdobju.
 • Zakup HR-internet velja do preklica, zakup HR-internet Plus pa 7 dni od dneva nakupa.
 • Zakup vključite in potrdite prek SMS-sporočila. Prav tako prek SMS-sporočila zakup tudi izključite. Poslana SMS-sporočila se obračunajo po veljavnem ceniku. Možno je zakupiti oba zakupa hkrati ali vsakega posebej.
 • Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo.
  Pri zakupu HR-internet se po porabi zakupljenih količin koristijo količine izbranega paketa ali pa se prenos podatkov zaračuna po tarifi izbranega paketa.
 • Pri zakupu HR-internet Plus se po porabi zakupljenih količin ali po poteku veljavnosti zakupa koristijo količine iz izbranega paketa ali pa se prenos podatkov zaračuna po tarifi izbranega paketa.
 • Stanje porabe prenosa podatkov lahko preverite tako, da pošljete SMS-sporočilo z vsebino PORABA: naročniki na številko 1919 in uporabniki Mobi na 1917.
 • Ker veljat​a zakupa le v omrežju Hrvaškega Telekoma (HT), vam svetujemo ročno izbiro operaterja pri gostovanju na Hrvaškem. Omrežje HT ima lahko na vaši napravi več imen: HR-CRONET, T-Mobile HR ali HT HR.
 • Uporabnikom dodatnih podrejenih SIM-kartic (SIM 2, Avtotelefon, Druga številka in Internet Itak) je vklop zakupov omogočen le na nosilni SIM-kartici, količina zakupa pa velja tako za nosilno kot tudi podrejeno SIM-kartico. Pregled porabljenih količin v času gostovanja je na voljo le na nosilni SIM-kartici. Alarm o dosegu zakupljenih količin prejmete tako na nosilno kot tudi na podrejeno SIM-kartico.
 • Telekom Slovenije ne odgovarja za kakovost storitve v omrežju Hrvatskega Telekoma.

Posebnosti zakupa HR-internet za uporabnike Mobi

 • Obračunsko obdobje za zakup HR-internet je koledarski mesec, torej od prvega do zadnjega dne v mesecu.
 • Ob vklopu HR-interneta se dobroimetje za tekoče obračunsko obdobje takoj odšteje z računa Mobi.
 • Ko je zakup HR-internet vključen, se samodejno podaljšuje vsak prvi dan v mesecu (možen je zamik nekaj minut zaradi sistemskega podaljševanja in preverjanja). O tem boste obveščeni prek SMS-sporočila, ki bo poslan v dopoldanskem času.
 • V primeru, ko uporabnik Mobi nima dovolj dobroimetja na računu, se vklop oziroma podaljšanje zakupa HR-internet ne izvede oz. se zakup izključi.
 • Uporabniki Mobi lahko porabo na Hrvaškem brezplačno preverite tako, da pošljete vsebino PORABA na 1917. Če pošljete vsebino na številko 1919, se SMS-sporočilo zaračuna po veljavnem ceniku.

(pdf) Prodajna ponudba HR internet
(pdf) Prodajna ponudba HR internet Plus